วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2550

แผนธุรกิจธุรกิจขายหนังสือ

การทำธุรกิจร้านขายหนังสือผ่านอินเตอร์เน็ต เป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ เพระถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ได้รับความนิยมในเรื่อง ที่สะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางร้านขายหนังสือในเมืองไทยส่วนใหญ่ มักจะเป็นเครือข่ายร้านหนังสือขนาดใหญ่ เช่น ซีเอ็ด ร้านนายอินทร์ ดอกหญ้า B2S ร้านหนังสือส่วนใหญ่ที่ดัง ๆ จะตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าหนังสือในประเทศไทย ยังมีไม่มากพอ ในต่างจังหวัดนั้น สัดส่วนร้านหนังสือ 1 ร้าน ต่อประชากร 135,500 คน ถ้า เฉลี่ยทั้งประเทศ ก็จะมีร้านหนังสือ 1 ร้าน ต่อ ประชากร 84,800 คน เปรียบเทียบกับเกาหลี มีร้านหนังสือ 1 ร้าน ต่อประชากร 20,000 คน แถบยุโรป มีร้านหนังสือ 1 ร้านต่อประชากร 8,000 – 20,000 คน ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ เผยแพร่ไปสู่ผู้ใช้ทั่วโลกอย่างรวดเร็วในราคาประหยัด ลองเปรียบเทียบดูในสมัยก่อน ที่การค้นคว้าจำกัดเพียงการเดินทางไปยังร้านขายหนังสือแล้วสอบถามพนักงาน ค้นสารบัญหนังสือที่ต้องการ หากไม่มีหนังสือที่ต้องการ ก็จำเป็นต้องเดินทางไปยังร้านที่อยู่ไกลออกไปอาจเป็นอำเภอหนึ่งหรือจังหวัดหนึ่ง ที่อยู่ห่างไกลออกไป โดยจ่ายเสียค่าบริการในราคาค่อนข้างสูง เมื่อมีระบบอินเทอร์เน็ต เราสามารถตรวจสอบค้นหาหนังสือในประเทศและต่างประเทศ สามารถค้นหาบทความหรือวารสารที่ต้องการ สั่งซื้อหนังสือทางออนไลน์ แน่นอนว่ามีเนื้อหาที่น่าสนใจบางส่วนไหลเวียนอยู่ในอินเทอร์เน็ตโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่แน่นอนว่ายังมีหนังสือดีๆ ราคาแพงอีกมากมาย ที่เราไม่มีสิทธิ์ได้อ่านจนกว่าจะได้เป็นเจ้าของมัน รายละเอียดที่อยู่ในหนังสือจะประกอบไปด้วย ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง สำนักพิมพ์ วันที่พิมพ์ ความยาว และ หัวข้อ บางเล่มแสดงรายละเอียดของสารบัญ เอกสารอ้างอิง ร้านหนังสือที่จะหาซื้อได้ ภายในเว็บจะแบ่งหนังสือออกเป็นหมวด ดังนี้
 • หมวดวิชาการ
 • หมวดประวัติบุคคลสำคัญ
 • หมวดวรรณกรรม
 • หมวดประวัติศาตร์
 • หมวดหนังสือหายาก
 • หมวดหนังสือดีแนะนำให้อ่าน
 • หมวดสุขภาพ - อนามัย
 • หนังสือดีเด่น
จัดทำโดย
 1. นางสาวละออ ยอดยืน

  ไม่มีความคิดเห็น: